{{data['content'].p_name}}

{{data['content'].date}}

  Shenzhen Liantronics Co., Ltd.

  Add.:
  Liantronics Bldg.,
  Antongda Industrial Zone,
  3rd Liuxian Rd, 68 Block Baoan, Shenzhen, China

  Tel: +86-755-23001729
  Fax: +86-755-29746802